Hoppa till huvudinnehåll
<<< Djurens Rätt

Skriv en motion

Har du förslag på något som Djurens Rätt Malmö ska göra? Eller något som du tycker att Djurens Rätt på riksnivå ska göra? Då ska du lämna in en motion med ditt förslag!

Motion – vad är det?

En motion är ett skriftligt förslag på något som en medlem vill ska göras. Motionen kan vara riktad till lokalavdelningen, i det här fallet Djurens Rätt Malmö. Motionen kan handla om i stort sett allt som berör Djurens Rätt Malmös verksamhet, t ex hur vi agerar i olika frågor, hur vi är organiserade osv.

En motion kan också gälla hela Djurens Rätt, och riktas då till Djurens Rätts riksstämma. MEN: man vill förstås att lokalavdelningen ställer sig bakom motionen till riksstämman, så därför lämnar man även en riksstämmomotion till lokalavdelningens årsmöte. En sådan motion ska lämnas till lokalavdelningen. Sen behandlas motionen på årsmötet och om årsmötet ställer sig bakom motionen kommer den upp på Djurens Rätts riksstämma som en avdelningsmotion. Om årsmötet inte ställer sig bakom motionen, kan den lämnas in som en enskild motion till riksstämman

Vilka får lämna in motioner?

I Djurens Rätt har alla medlemmar rätt att lämna in motioner till riksstämman. Det är viktigt att lämna in motionen i tid.

Hur skriver man en motion?

Det viktiga är att man tydligt formulerar vad man vill. Om man exempelvis vill att det ska finnas en ungdomsgrupp inom lokalavdelningen, skriver man först att det inte finns en ungdomsavdelning men att det borde finnas eftersom det finns många unga intresserade av det.. Och så avslutar man med ett (eller flera) tydliga yrkanden (förslag). För att göra dem extra tydliga inleds yrkandet/yrkandena med ”att” (kallas ibland ”att-satser”) Exempel: Mot bakgrund av ovanstående yrkar jag

– att Djurens Rätt Malmö bildar en ungdomsgrupp.

Man undertecknar med sitt namn och kontaktuppgift, eller om man är flera, med sina namn.